Etäperehdytys – Työantajan uusi mahdollisuus

Työntekijät haluavat olla etänä, joten miten rakentaa hyvä etäperehdytys uudelle työntekijälle? Perehdytyksen tarkoituksena on työtehtävistä suoriutumisen varmistaminen ja työntekijän sitouttaminen yritykseen sekä tutustuminen työyhteisöön ja rutiineihin.

Älä jätä roikkuu ☹

Uudessa työpaikassa aloittaminen jännittää. Etäperehdytyksessä onkin tärkeää olla yhteydessä työntekijään jo ensimmäisenä päivänä ja jatkaa sitä säännöllisesti läpi perehdytyksen. Olisi kauheata aloittaa työt innolla ja jäädä roikkumaan yksin johonkin epätietoisuuteen. Voit sopia uuden työntekijän kanssa, kuinka usein näette ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana. Kun keskustelet tästä työntekijän kanssa, anna myös hänelle valtaa vaikuttaa siihen, kuinka usein hän haluaa tavata. Kerta–kaksi viikossa on kuitenkin varmaan vähimmäismäärä tehokkaalle perehdytykselle ja varmistaaksesi työntekijän sopeutumisen ja työtehtävistä suoriutumisen.

Työt alkoivat, mutta työväline puuttuu?! Vältä nolo tilanne valmistautumalla ajoissa

Jotta etäperehdytys toimii mallikkaasti pitää työntekijällä olla tarvittava tekniikka kotona. Varmista tämä jo ennen ensimmäistä työpäivää ja hommaa tarvittavat työvälineet. Sovi työntekijän kanssa välineiden toimituksista hyvissä ajoin. Muista myös jakaa työntekijälle pääsy tarvittaviin tiedostoihin ja ohjelmiin sekä kutsua heidät yrityksen sisäisiin keskusteluryhmiin (esim. Slack).

Perehdytyksen rakenne ja materiaali varmistaa tärkeimpien asioiden oppimisen

Selkeä perehdytysrakenne ja monipuolinen materiaali ovat tärkeässä roolissa perehdytyksen ja työntekijän sitoutumisen kannalta. Koska kaikki oppivat asioita eritavoilla, perehdytyksestä onkin hyvä tehdä myös muuta kuin kirjallista materiaalia. Monikulttuurisissa yrityksissä usein käytetään kuvia ja videoita apuna perehdytyksessä kirjallisen materiaalin lisäksi, sillä ne ovat osittain ymmärrettävissä ilman kielitaitoakaan. Kerro selkeästi uudelle työntekijälle yrityksen dokumentointikäytäntö etätyössä.

Tulevat työkaverit perehdyttävät

Työkavereihin tutustuminen voi olla osana perehdytystä. Esimerkiksi, joitakin perehdytyksen osa-alueita voidaan jakaa nykyisille työntekijöille. Tällöin he pääsevät tutustumaan uuteen työntekijään ja oppivat hänen työtavoistaan. Samalla uusi työntekijä tutustuu tiimiin ja pääsee nopeammin osaksi työyhteisöä. Myös yhteiset tiimipalaverit tärkeimpien sidosryhmien edustajien kanssa voivat nopeuttaa uuden työntekijän alkuun pääsyä. Jätä uudelle työntekijälle myös aikaa itsenäiseen perehtymiseen. Jos perehdytyksen suunnittelu ja aikataulutus tuottavat päänvaivaa, voit luoda siitä lukujärjestyksen, tällöin perehdytyksen intensiteetin hahmottaa myös paremmin. Mieti etukäteen millä mittareilla tai esimerkiksi tehtävillä voit seurata perehdytyksen toteutumista ja tuloksellisuutta.

 

Uusien työkavereiden verkostoitumispyynnöt ja esittelyt LinkedIn:ssä ovat kiva tapa lämmittää työntekijän mieltä. Jotkut yritykset ovat jopa lähettäneet uusille työntekijöilleen pienen tervetuloa taloon -paketin, joka usein sisältää yrityksen brändättyä tavaraa ja pientä naposteltavaa.

Työnantajan muistilista etäperehdytykseen:

  1. Työtarvikkeiden toimitus työntekijälle ajoissa
  2. Ole yhteydessä – Älä jätä roikkuu
  3. Luo selkeä perehdytysrakenne ja monipuolinen materiaali. Hyödynnä kuvia ja videoita monikulttuurisessa työympäristössä.
  4. Nykyiset työntekijät avuksi perehdytyksen osa-alueisiin!
  5. Aikatauluta ja seuraa etenemistä, tarvittaessa optimoi
  6. Kannusta kysymään ja ideoimaan!

Haluatko tavoittaa enemmän työntekijöitä? Tutustu markkinoiden ehkä halvimpaan rekrytointikampanjaan ja ala markkinoimaan työpaikkaa somessa!