Picture of wooden plate with a text of "gone for good"

Näin irtisanoudut mallikkaasti

Irtisanoutuminen voi olla jännittävää, varsinkin kun se tehdään ensimmäisen kerran. Työntekijällä on oikeus päättää toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ilman erillisten perustelujen kertomista. Irtisanoutumiseen liittyy kuitenkin muutama seikka, jotka on hyvä ottaa huomioon, varsinkin kun välität omasta henkilöbrändistäsi. Turha siltojen polttelu ja sormien venyttely voi olla lyhytkatseista, vaikka työpaikka olisikin ollut toksinen.

Aloita tekemällä irtisanoutumisilmoitus

Irtisanoutumisilmoitus malleja löytyy internetistä, mikäli yrityksellä ei ole omaa irtisanoutumisilmoitusta tai ennalta määriteltyä tapaa. Pienemmissä yrityksissä soittaminen esihenkilölle on myös mahdollista. Tämän jälkeen täytyy kuitenkin vielä lähettää kirjallinen ilmoitus irtisanoutumisesta, jossa mainitaan irtisanoutuminen, päivämäärä, viimeinen työpäivä, omat henkilötiedot ja työnantajan tiedot. Kun haluat suoriutua irtisanoutumisesta mallikkaasti, tee se kirjallisesti alusta alkaen.

Ilmoita irtisanoutumisesta oikealle henkilölle

Irtisanoutumisesta ilmoitetaan yrityksen koosta riippumatta omalle esihenkilölle. Tämän lisäksi siitä usein ilmoitetaan yrityksen HR-osastolle. Irtisanoutumisilmoitus kannattaa lähettää sähköpostilla kopiona muutamalle henkilölle yrityksessä, jotta se on tallessa ja ei synny epäselvyyksiä esimerkiksi irtisanoutumisen ajankohdasta.

Milloin ilmoitat irtisanoutumisen

Työntekijä voi irtisanoutua työsuhteesta koska tahansa ilman perusteluja, myös lomalla. Suositus on, että irtisanoudutaan vasta kun on allekirjoitettu uusi työsopimus. Ota huomioon irtisanoutumisaika. Jos irtisanoudut loman aikana, irtisanoutumisaika kuluu lomalla. 

Miten irtisanoutumisaika lasketaan?

Irtisanoutumisaika alkaa kulua irtisanoutumista seuraavasta päivästä alkaen. Eli jos sinulla on esimerkiksi 14 päivän irtisanoutumisaika ja irtisanoudut kuukauden 1. päivä, työsuhteesi päättyy kuun 15. päivä. Mikäli irtisanoutumisaika lasketaan kuukausissa, päättyy se järjestysnumeroltaan samana päivänä kuin irtisanoutumisilmoitus on annettu, esimerkiksi 29 päivä. Jos kuukaudessa ei ole vastaavaa päivää, pidetään kuukauden viimeistä päivää määräajan loppupäivänä. Esimerkiksi, jos irtisanoutuminen tapahtuu 30.1. ja noudattaa yhden kuukauden irtisanoutumisaikaa, työsuhde päättyy 28.2.

Irtisanomisaikana sinun kuuluu täyttää velvollisuutesi työnantajalle

Irtisanomisaikana työntekijällä on velvollisuus tehdä työtä, jos häntä ei ole siitä vapautettu. Jos työntekijä vapautetaan työtehtävistä, palkkaa on silti maksettava irtisanomisajalta. Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet pysyvät muuttumattomina irtisanomisaikana, eli voit käyttää työterveyspalveluita ja muita työsuhde-etuja normaalisiti. 

Palkanmaksu irtisanoutumistilanteessa

Irtisanomisajalla työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa normaalisti. Samoin kun työntekijän on suoritettava velvollisuutensa. Työnantaja, joka laiminlyö irtisanomisaikoja, on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan luontaisetuineen ja lomakorvauksineen irtisanomisajalla. Tämän lisäksi työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikoja, saattaa joutua maksamaan työntekijälle odotusajan palkan. Odotusajan palkkaan syntyy oikeus, kun palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä [ei saa palkkaansa irtisanomispäivänä]. Tässä kannattaa olla kuitenkin tarkka sillä odotusajan palkanmaksuun liittyy tiettyjä säännöksiä.

Mallikas irtisanoutuja

Ottaa huomioon sen, että työtehtävään palkataan joku toinen jatkamaan hänen töitään. Mallikas irtisanoutuja varmistaa siis työtehtävien tekemisen loppuun tai ainakin niin pitkälle mitä irtisanomisajalla kerkeää, valmistelee materiaalit ja selkeyttää suunnitelmaa tulevalle esimerkiksi organisoimalla aineistot selkeästi ja tallentamalla ne pilveen tms. talteen seuraavalle. 

Jos et ole vielä rekisteröitynyt Jobportaliin työnhakijaksi niin tee se nyt! Lisää kirjoittamasi hissipuhe esimerkiksi esittelytekstiksi tai profiilitekstiin työhakemuksessa. Rekisteröidy ja löydä uusi työ!